A weboldal fejlesztés alatt áll 2023,07,10

97% pontossággal SAJÁT FOGYASZTÁS KIVÁLTÁSA

Céges rendszerét megtervezzük, úgy, hogy a kiváltott energiamennyiséget kimagslóan pontosan jelezzük előre.

Érdekel

Referenciafotók

szolgáltatások

Egyéb szolgáltatásaink

100% os pályázati válaszok

A leggyakrabbi kérdésekre való válaszadáshoz kattints a szövegre

Mikor kezdik a kivitelezést ?

Az ügyfeleknek fontos tudniuk, hogy a vállalkozásunknak egy meghatározott határidő áll rendelkezésére, amelyen belül minden projektet be kell fejeznünk. A határidő megállapításakor figyelembe vesszük a projekt összetettségét, méretét és az elvárt időbeosztást. Ez azt jelenti, hogy minden ügyfél számára kijelölünk egy meghatározott időpontot, amikor a munkájuk befejeződik, melyről legalább 2 hónappal előre  értesítjük.


Mivel 2 éves hataáridő ell rendelkezésünkre bizonyos, hogy az ügyfeleinknek különböző időpontokban kezdjük el a projektjüket. Az időpontokat azonban mindig meghatározzuk, hogy minden ügyfél számára azonos feltételeket biztosítsunk és hatékonyan kezeljük a projekteket.

Fontos hangsúlyozni, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a projektek határidőre történő befejezését biztosítsuk minden ügyfél számára. Az ügyfélszolgálatunk minden ügyfél számára rendelkezésre áll, hogy segítsen bármilyen kérdésben vagy aggályban a projektjükkel kapcsolatban, ezért kérjük elsősorban e-mailben kérdezzenek.

Cégünk ezen pályázattal kapcsolatban telefonos tájékoztatást nem ad, továbbá mailek megkereséseikben kizárólag olyan kérdésekre tudunk választ adni mely ezen oldalon nem tárgyalt.

Önerő
Termékeink és szolgáltatásaink árát az ügyfél egyéni igényei, a projekt mérete, összetettsége és a munkára fordított idő alapján kalkuláljuk ki. Ezért az önerejük mértéke is egyéni alapon kerül meghatározásra minden ügyfél esetében.

Azonban, általánosságban elmondható, hogy az önerejük mértéke várhatóan a teljes projekt költségének kb. 10%-a körül alakulhat, bár ez az arány projektenként változhat.

Fontos hangsúlyozni, hogy minden esetben maximális átláthatóságot és tisztességet biztosítunk az árak és a költségek tekintetében, így minden ügyfél részletes árajánlatot kap a projekt kezdetekor, amely részletesen tartalmazza az önerejük mértékét és a teljes költségeket is. 


Pontos Önerő kalkulációt akkor kapnak amikor  a későbbi pontban írt korlátó tényezők elhárultak.

Az ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre, hogy további információkkal és válaszokkal szolgáljon az árak és a költségekkel kapcsolatban.

Nem kaptam még tájékoztatást
A pályázati rendszer folyamatosan változik, ezért nem tudunk számukra biztos információt adni. Azonban minden szükséges információval ellátjuk Önöket itt a pályázatot illetően, és folyamatosan nyomon követjük a pályázati folyamatot, hogy a határidőre minden szükséges dokumentumot és információt rendelkezésre tudjunk bocsátani.

Az ügyfeleinknek javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizzék a pályázat állapotát, és amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel, ne habozzanak felvenni velünk a kapcsolatot. Szívesen állunk rendelkezésükre, hogy segítsünk a pályázati folyamatban és minden kérdésükre választ adjunk.


Jelenlegi legfőbb hátráltató tényezők cégünk számára - 2023. ápr. 24:

  • Végső kifizetés igénylésére nincsen lehetőség a pályázati felületen ezért nem részesülhetünk kifizetésben. Amennyiben ezt Önerőből Ön fedezi átmenetileg úgy kivitelezését elkezdjük.
  • Napelemrendszere nem csatlakozhat a hálózatra Szolgáltatói tilalom okán, de a pályázat ezt írja elő, így a pályázati feltétel nem valósulhat meg a gyakorlatban tehát végső kifizetésre sem jogosult cégünk.
KIVITELTZŐVÁLTÁS
A kivitelezőváltsást kizárólagosan kétoldalú elállási nyilatkozattal lehetséges megtenni, mely védi az Ügyfelet és Céget is a kölcsönös faképnél hagyástól, mely üzleti eredménytől való elesés vagy pályázati meg nem valósulástól való védelem egyaránt, így a pályázat közös érdekké formálta a megvalósulást.


Így tehát amennyiben Ön már Ügyfelünk csak és kizárólag indokolt esetben tud kivitelezőt váltani, VAGY kötbéresen. Indokolt eset az olyan esemény, mely a szerződésben illetve  pályázati anyagokon kívül esnek és a jelenlegi kivitelező az biztosítani nem tudja. Így tehát nem nem lehet kivitelezőt váltani az alábbi indokokkal sem:

  • Amennyiben az általunk kért Önerő mértéke nem tér el jelentősen a piaci átlagtól.
  • Más kivitelező hamarabbi kezdést ígér ( ugyanis erre előzőleg megegyezett határidőt tartunk melyet Ön automatikusan elfogadott )
  • Arra hivatkozva, hogy más már kivitelezésében részesült ( hiszen ez törvényszerű )
  • stb...

Van- e teendőm ? meddig kell várakozzak ?
A pályázat sajnálatosan több éves csúszásban van melynek jelenleg az energetikai cégek látják kárát és jelen állapot szerint nem történik pozitív változás ezen pályázattal kapcsolatban. Így cégünk akkor ad ki hivatalos tájékoztatást amennyiben a kifizetések biztosítottak mely által érdemi információt tudunk közölni.


Kérjük vegyék figyelembe, hogy cégünk csak másodlagos információforrás, amely az elsődleges információforrásokra hagyatkozik, de amennyiben az azok, a várakozásokkal illetve az elvárhatótól eltérően nyilvánulnak meg, úgy természetesen társaságunk sem tudja várakozásait beteljesíteni.


Tudniuk kell, hogy energetikai vállalatként cégünk alapvető, tehát elsőszámú üzleti létérdeke minden pályázat megvalósítása a hosszútávú biztonságos működéssel egyetemben.

MInket szeretne kivitelezőjének ?

  1. Küldje el támogatói okiratát és ingatlanja összes pályázati fotóját az info@energiakalauz.com -ra, melyre árajánlatot készítünk.
  2. Küldje el nekünk vagy készíttetse el régi kivitelezőjével az elállási nyilatkozat feltöltését a felületre.
  3. Készen is vagyunk.
ÁSZF

Álatlános

A felek közötti jogviszony
1.1. A szerződés alapján az Ügyfél a Megrendelője a Napelemes Cégnek, amely szolgáltatásokat nyújt.

1.2. A Napelemes Cég a szolgáltatásokat megrendelő Ügyfélnek nyújtja, a megrendelés leadása után.

Megrendelések
2.1. A Napelemes Cég csak a megrendelőktől kapott írásbeli megrendelést fogadja el, amely tartalmazza a teljes szolgáltatások leírását.

2.2. A megrendelés a Napelemes Cég részére érkezett, és az elfogadásáról a Napelemes Cég visszaigazolást küld az Ügyfélnek.

2.3. Az Ügyfél köteles pontosan megadni az összes szükséges információt a megrendeléssel kapcsolatban. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy valamennyi információt megadott, és azok a valóságnak megfelelnek.

2.4. A megrendelés visszavonása csak a Napelemes Cég írásbeli beleegyezésével lehetséges, illetve kötbér fizetéssel.

Szállítás és szolgáltatások
3.1. A Napelemes Cég köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megállapodás szerinti határidőre teljesíteni.

3.2. A szolgáltatások árát az Ügyfél többbnyirea szolgáltatások teljesítése előtt fizeti ki.

3.3. Az Ügyfél felelős a szolgáltatások átvételekor azok megfelelő és biztonságos használatáért. A Napelemes Cég nem vállal felelősséget az Ügyfél vagy harmadik fél által okozott károkért.

Visszatérítési politika
4.1. Elfogadott szerződésben rögzített elemek melyek nem kerülnek beépítésre 70%-os áron kerülhetnek visszavásárlásra amennyiben nem kerültek beépítésre és sértetlenek.


Garancia

Garanciális feltételek
A napelemes termékekre a gyártó által nyújtott garanciát vállaljuk. A garanciaidő az egyes termékeknél eltérő lehet, de általában 5-25 év között mozog. A garancia csak a gyártási hibákból adódó problémákra vonatkozik, és nem terjed ki a termék helytelen használatából vagy karbantartásából adódó károkra. A garancia igénybevételéhez az ügyfélnek meg kell őriznie a számlát, valamint az összes egyéb dokumentációt, ami a termékhez jár.


Felelősség korlátozása
Cégünk nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek az ügyfelek által a napelemes termékek használatából vagy a cégünk által nyújtott szolgáltatások igénybevételéből adódnak. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a napelemes rendszer telepítése és használata bizonyos kockázatokat rejt magában, és ő maga felel azokért a károkért, amelyek a rendszer használatából adódnak. A cégünk legfeljebb csak a vásárlási ár visszatérítésére vállal kötelezettséget azokban az esetekben, ha a visszaküldött termék hibásnak bizonyul.


A termékekre a gyártó által biztosított jótállás érvényes, amely a terméktől függően eltérő lehet. Részletes információkat az egyes termékekre vonatkozóan a termékkel kapcsolatos dokumentációban talál.

Az esetleges termékhibákból adódó károkért a jótállási és szavatossági felelősségünkre vonatkozóan érvényes jogszabályok keretei között vállalunk felelősséget.

A kártérítés összege nem haladhatja meg a termék vételárát, kivéve, ha a károkozás szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartás következtében történt. Ezenkívül nem vállalunk felelősséget a termék helytelen vagy szakszerűtlen telepítéséből, használatából vagy karbantartásából eredő károkért.

Adatok védelme

Adatvédelmi nyilatkozat
Cégünk tiszteletben tartja az ügyfelek személyes adatait. Az adatvédelmi nyilatkozatunk részletesen leírja, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk az ügyfeleinktől, hogyan használjuk fel ezeket az adatokat, és hogyan biztosítjuk azok biztonságát.

9.1. A Szolgáltató köteles gondoskodni az Ügyfelek személyes adatainak védelméről, azokat bizalmasan kezelni, és megtenni minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges az adatok védelme érdekében. Az Ügyfelek által megadott személyes adatok kezelése és védelme a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóban található módon történik, amely az ÁSZF részét képezi.

9.2. Az Ügyfelek adatait kizárólag az ÁSZF-ben meghatározottak szerint, valamint a vonatkozó jogszabályokkal összhangban használjuk fel.

9.3. Az Ügyfelek személyes adatait harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha az adatkiadás az adatkezelés céljával összefüggésben elengedhetetlen (pl. szállítóknak, telepítőknek adatátadás a kivitelezés érdekében).

9.4. Az Ügyfeleknek joguk van tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt személyes adataikról, azok helyesbítéséről, törléséről vagy zárolásáról, valamint az adatkezeléssel összefüggő jogaira vonatkozó tájékoztatásról. Az ilyen kérelmeket az info@napelemcég.hu e-mail címre vagy a cég postai címére történő írásban történő megküldésével lehet benyújtani.

Egyéb

Egyéb rendelkezések
10.1. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani, azonban a módosításokról előzetesen tájékoztatja az Ügyfeleket.

10.2. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az irányadó jogszabályok, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

10.3. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések megkötése során felmerülő vitás kérdések rendezése érdekében a Szolgáltató és az Ügyfél kikötik a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

Válaszadás

"Az ügyfél által benyújtott kérdésekre, észrevételekre, panaszokra és egyéb megkeresésekre a cég a beérkezéstől számított legfeljebb 30 napon belül válaszol. Amennyiben a válaszadásra szükséges adatok beszerzése, vizsgálata vagy egyéb okok miatt a határidő meghosszabbodik, a cég erről az ügyfél részére haladéktalanul értesíti."

GDPR - Adatok védelme és kezelése

Álatlános

A GDPR jelenleg módosítás alatt áll.